• ארגנקום

לכל קהל הלקוחות ארגנקום בע"מ הינו עסק חיוני שעובד ועומד בהנחיות משרד הבריאות

העסקים מתנהלים כרגיל