• ארגנקום

הגיע למלאי מגבר קו אקטיבי USB 3.0 באורכים 5 ו10 מטר

.